Litteratur

 • Anbefalinger for den danske institutionskost. Fødevaredirektoratet, 2000
 • Alkohol og festkultur i gymnasiet. Sundhedsstyrelsen, 2006
 • Astrup, Arne m.fl.: Menneskets ernæring. Munksgaards Danmark, 2001
 • Astrup, Toubro, Buemann: Kulhydrat bliver ikke til fedt. Aktuel naturvidenskab, 2003/4
 • Danskernes kostvaner 2000-2002. Danmarks fødevareforskning, 2005
 • Danskernes sundhed mod år 2000. København: DIKE, 1997
 • Dietrichs, Espen m.fl.: Den forunderlige krop. Munksgaard Danmark / Dafolo Forlag, 1999
 • EU’s Folkesundhedsprogram. www.europa.eu.int/comm/health
 • Egenomsorg – et særlig perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme. www.sst.dk/metodekataloget
 • Hessov, Ib: Klinisk ernæring. København: Munksgaard Danmark, 2003
 • Jegstrup, Bente: Grønne tabel råvarer. Kosttabelforlaget, 2004
 • Kamper-Jørgensen, Finn: Forebyggende sundhedsarbejde. Munksgaard Danmark, 2002
 • Kostrådene 2005: En rapport fra Ernæringsrådet og Danmarks fødevareforskning, 2005
 • Larsen, Vagn m.fl.: Biologisk minilex. Gyldendal, 2003
 • Linning, Alice: Ernæringslære. Erhvervsskolernes Forlag, 2004
 • Maden hos indvandrer og flygtninge i Danmark. Publikation fra Fødevarestyrelsen
 • Nedergaard, Gustav: Human ernæring, Arhus: Nucleus forlag, 2006
 • Nordiska näringsrekommendationer 1996. Nordiska Ministerråd
 • NNR 2004. Nordisk Ministerråd
 • Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation on obesity. WHO Technical Report, series, no. 840, 2000.
 • Pedersen, Thorvald: Kemien bag gastronomien. Nyt nordisk forlag Arnold Busck, 2002
 • Regerings sundhedsprogram "Sund hele livet". Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Statistik 2002: Alkohol, narkotika og tobak. Sundhedsstyrelsen
 • Sund hele livet – de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10. Regeringen, 2002
 • Sundhedsloven. Lov nr. 446 af 24.06.2005
 • Sundhed for alle i det 21. århundrede – WHO, www.who.int
 • Tobaksrygning og rygestop: Konsekvenser for sundheden!. Sundhedsstyrelsen, 2004
 • Von der Lieth, Vibeke og Marianne Looft: Anatomi og fysiologi. Munksgaard
 • WHO. Sundhed for alle i det 21. århundrede. Rammen for sundhed for alle politikken i WHO’s europæiske region. København: Dansk Sygeplejeråd i samarbejde med Sundhedsministeriet; 1998
 • Wøjdemann, Svenn: Kemien vi spiser. Malling Beck, 1995. Danmark, 2001
 • Zink, Orla: Den komplette vitamin og mineral guide. Aschehoug, 2002